Người ta cứ bảo em là ngựa vằn, em có rằn thiệt nhưng không phải ngựa nha.

875

oooi

Xem các nhiều hình hơn tại Ảnh đẹp