Gió gì mà lớn thế…

1129

Xem nhiều cơn lốc tại: Lộ hàng